โปรแกรมตรวจร่างกาย สำหรับผู้สอบใบขับขี่ ราคา 990 บาท

รายการตรวจ

  • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ ( Physical Examination )
  • เอกซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ ยกเว้นสตรีตั้งครรภ์ ( Chest X-ray )

หมายเหตุ

  • ระยะเวลาการใช้โปรแกรม วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของโรงพยาบาล
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสุขภาพเฉพาะชำระเงินเองเท่านั้น
  • ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140