โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับลูกน้อย Little Kids Check Up Program

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับลูกน้อย

Little Kids Check Up Program  ราคา 890 บาท ( MC0417 )

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยกุมารแพทย์ (PE)
 • ตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก (Dental Examination)
 • ตรวจคัดกรองสายตาเบื้องต้น (Visual Acuity)
 • ตรวจความสมบรูณ์ของเลือด (CBC)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจหากรุ๊ปเลือด (Blood Group)
 • ตรวจคัดกรองออติสทิกเบื้องต้น (Autism Screening Test)
 • ตรวจพัฒนาการและพฤติกรรม (ScreeningFor Abnormal Development & Behavior)

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายและค่ารักษาเพิ่มเติมในกรณีตรวจพบความผิดปกติ
 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิประกันสุขภาพเฉพาะชำระเงินเองเท่านั้น
 • สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562
 • ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
 • การใช้โปรแกรมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโรงพยาบาล

ลงทะเบียนออนไลน์

 

สอบถามรายละเอียด
ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
อาคาร 3 ชั้น 2
โทร.02-514-4141 ต่อ 3220 – 3221

 

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140