สิทธิประโยชน์

  • สิทธิประโยชน์รายการแบ่งชำระ KTC FLEXL 0 % นาน 3-10 เดือน สำหรับค่ารักษาพยาบาลต่างๆ
  • รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ และมียอดแบ่งชำระ KTC FLEXL 0 % ตามที่กำหนดดังต่อไปนี้

เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่/ เซลล์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

5,000 – 9,999 บาท

100 บาท

10,000 – 49,999 บาท

220 บาท

50,000 – 99,999 บาท

1,200 บาท

100,000 บาทขึ้นไป

3,000 บาท

 

ระยะเวลา : 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไข :

– ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยพิมพ์ HOS เว้นวรรคตามหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการ ข้อความละ 3 บาท) รอรับข้อความยืนยันจากระบบโดยท่านจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะถือว่าสมบูรณ์ครบตามเงื่อนไข

หมายเหตุ :

  • ลงทะเบียน SMS เพียงครั้งเดียว สามารถเข้าร่วมได้ตลอดโครงการต่อ 1 หมายเลขบัตรเท่านั้น
  • ไม่สามารถส่ง SMS ลงทะเทียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่มียอดใช้จ่ายได้
  • รับสิทธิประโยชน์ได้เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต KTC เท่านั้น
  • ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือสิทธิประโยชน์จากรายการอื่นได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ระยะเวลาการใช้สิทธิ์ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140