เครือโรงพยาบาลเปาโล ร่วมกับบัตรเครดิต Citi Bank (Citi PayLite) มอบสิทธิในการดูแลสุขภาพสำหรับผู้รับบริการที่ถือบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

1. ต่อที่ 1

0% 3 เดือน ยอดตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป
0% 6 เดือน ยอดตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป

2. ต่อที่ 2

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ / เซลล์สลิป

รับ

30,000 บาทขึ้นไป

บัตร Starbucks 500 บาท

60,000 บาทขึ้นไป

บัตร Starbucks Cards 1,200 บาท

100,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะบัตรฯ ซิตี้อัลทิมา,ซิตี้ พรีเพรสทีจ, ซิตี้ พรีเมียร์,ซิตี้ พรีเฟอร์ และซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส)

เครดิตเงินคืน 3,000 บาท

 

เงื่อนไข

  • ต้องชำระผ่านบัตรเครดิต Citibank เท่านั้น
  • ลงทะเบียนผ่าน SMS เพียงครั้งเดียวโดย ส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ HOS เว้นวรรค ตามหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
    ( โดยไม่ต้องเคาะเว้นระหว่างหมายเลข ส่งมาที่ 4712228 (ค่าบริการ ข้อความละ 3 บาท) รอรับข้อความยืนยันจากระบบ

หมายเหตุ :

  • ลงทะเบียน SMS เพียงครั้งเดียว สามารถเข้าร่วมได้ตลอดโครงการต่อ 1 หมายเลขบัตรเท่านั้น
  • ไม่สามารถส่ง SMS ลงทะเทียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่มียอดใช้จ่ายได้
  • ในกรณี รับบัตร Starbucks โดยทาง ธนาคารจะเป็นผู้จัดส่งให้กับลูกค้าเอง

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140