บัตรสมาชิก แวลูโกลด์ (Value Gold)

ราคา 5,000 บาท (ต่อายุ 4,500 บาท)

รับสิทธิโปรแกรมตรวจ Gold 1 ชุด พร้อมสิทธิค่าห้องมูลค่า 2,000 บาท และส่วนลดค่าห้อง 30% ค่ายา 10% ทันตกรรม (เฉพาะอุด-ขูด-ถอน) 10% เป็นต้น อายุบัตร 1 ปี
รายการตรวจ Gold

  • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)
  • วัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง  วัดความดันโลหิต (Vital Signs)
  • ตรวจวัดสายตา โดยพยาบาลวิชาชีพ (Eye Examination)
  • ตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจด้วยฟิลม์ใหญ่ (Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) (เฉพาะผู้ชาย)
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยสูตินรีแพทย์ (Thin Prep Test)   (เฉพาะผู้หญิง)
 • ตรวจสุขภาพช่องปากปากและฟันโดยทันตแพทย์ พร้อมเอ็กซเรย์ช่องปากและฟัน (Xray- Panoramic)
 • คูปองรับประทานอาหารบุฟเฟต์ (Buffet Set)
 • สรุปรายงานผลตรวจสุขภาพ  (Medical Checkup Report)

(ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

บัตรสมาชิก ไพรม์แพลทินัม (Prime Platinum)

ราคา 14,000 บาท (ต่อายุ 13,500 บาท)

รับสิทธิโปรแกรมตรวจ Platinum 1 ชุด และ Gold 1 ชุด พร้อมสิทธิค่าห้องมูลค่า 5,000 บาท แลส่วนลดค่าห้อง 40% ค่ายา 15% ทันตกรรม (เฉพาะอุด-ขูด-ถอน) 10% เป็นต้น อายุบัตร 3 ปี
รายการตรวจ Platinum

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)
 • วัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง  วัดความดันโลหิต (Vital Signs)
 • ตรวจวัดสายตา โดยพยาบาลวิชาชีพ (Eye Examination)
 • ขัดฟันและขูดหินปูนโดยทันตแพทย์ (Teeth & Oral clean-up by Dentist)
 • ตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)
 • ตรวจหาความหนาแน่นกระดูก 1 ส่วน (Bone Densitometry 1 point)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen and kidneys)
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจด้วยฟิลม์ใหญ่ (Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) (เฉพาะผู้ชาย)
 • ตรวจหาเชื้อ pylori ในกระเพาะอาหาร (UBT) (เฉพาะผู้ชาย)
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยสูตินรีแพทย์ (Thin Prep Test)   (เฉพาะผู้หญิง)
 • ตรวจหามะเร็งเต้านม (Digital Mammogram)   (เฉพาะผู้หญิง)
 • ตรวจสุขภาพช่องปากปากและฟันโดยทันตแพทย์ พร้อมเอ็กซเรย์ช่องปากและฟัน (Xray- Panoramic)
 • คูปองรับประทานอาหารบุฟเฟต์ (Buffet Set)
 • สรุปรายงานผลตรวจสุขภาพ  (Medical Checkup Report)

(ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

บัตรสมาชิก เพอร์เฟคท์ไดมอนด์ (Perfect Diamond)

บัตรสมาชิก เพอร์เฟคท์ไดมอนด์ (Perfect Diamond) ราคา 30,000 บาท (ต่อายุ 29,500 บาท)
รับสิทธิโปรแกรมตรวจ Diamond 2 ชุด และ Gold 1 ชุด พร้อมสิทธิค่าห้องมูลค่า 10,000 บาท แลส่วนลดค่าห้อง 50% ค่ายา 15% ทันตกรรม (เฉพาะอุด-ขูด-ถอน) 10% เป็นต้น อายุบัตร 3 ปี
รายการตรวจ Diamond

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)
 • วัดสัญญาณชีพ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง  วัดความดันโลหิต (Vital Signs)
 • ตรวจวัดสายตา โดยพยาบาลวิชาชีพ (Eye Examination)
 • ขัดฟันและขูดหินปูนโดยทันตแพทย์ (Teeth & Oral clean-up by Dentist)
 • ตรวจให้คำปรึกษากระดูกและข้อโดยแพทย์เฉพาะทาง (Bone & Joint By Orthopedist)
 • ตรวจวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
 • ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1C)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันในเลือด (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL)
 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ (Alkaline Phosphatase)
 • ตรวจหาสารโปรตีนในร่างกาย (Total Protein, Albumin+Globulin)
 • ตรวจภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง (Direct Billirubin, Total Billirubin)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจหน้าที่การทำงานของไต (Creatinine)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)
 • ตรวจหาความหนาแน่นกระดูก 1 ส่วน (Bone Densitometry 1 point)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด (Ultrasound Whole Abdomen) (เฉพาะผู้ชาย)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (Ultrasound Upper Abdomen) (เฉพาะผู้หญิง)
 • ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกและรังไข่ (Ultrasound Pelvis) (เฉพาะผู้หญิง)
 • เอกซเรย์ปอดและหัวใจด้วยฟิลม์ใหญ่ (Chest X-ray)
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) (เฉพาะผู้ชาย)
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก โดยสูตินรีแพทย์ (Thin Prep Test)   (เฉพาะผู้หญิง)
 • ตรวจสุขภาพช่องปากปากและฟันโดยทันตแพทย์ พร้อมเอ็กซเรย์ช่องปากและฟัน (Xray- Panoramic)
 • คูปองรับประทานอาหารบุฟเฟต์ (Buffet Set)
 • สรุปรายงานผลตรวจสุขภาพ  (Medical Checkup Report)

(ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการ)

ตารางสิทธิประโยชน์บัตรชีววัฒนะ (Chivawattana)

สิทธิประโยชน์

เพอร์เฟคท์ไดมอนด์

ไพร์มแพลทินัม

แวลูโกลด์

จูเนียร์

1.

ส่วนลดเฉพาะค่าห้องพักเมื่อเข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน  (ใช้สิทธิ์ได้หลังสมัคร 7 วัน)

50%

40%

30%

40%

2.

ส่วนลดต่ายาผู้ป่วยใน (ใช้สิทธิได้หลังสมัคร 7 วัน)

15%

15%

10%

12%

3.

ส่วนลดค่ายาผู้ป่วยนอก (ใช้สิทธิ์ได้ทันที)

15%

15%

10%

12%

4.

รับชุดตรวจสุขภาพฟรี (กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการตรวจ)

ชุด Diamond 2 ชุด มูลค่า 30,800 บาท

ชุด Gold 1 ชุด มูลค่า 5,000 บาท มูลค่ารวม 35,800 บาท*

ชุด Platinum 1 ชุด มูลค่า 12,800 บาท

ชุด Gold 1 ชุด มูลค่า 5,000 บาท มูลค่ารวม 17,800 บาท*

ชุด Gold 1 ชุด มูลค่า 5,000 บาท*

5.

รับส่วนลดสำหรับรายการตรวจเพิ่มเติมจากโปรแกรมตรวจสุขภาพชีววัฒนะภายในวันเดียวกัน ตามที่โรงพยาบาลกำหนด

15%*

15%*

10%*

6.

ส่วนลดใช้บริการตรวจสุขภาพด้วยเครื่องมือพิเศษจากอัตราปกติ ตามที่โรงพยาบาลกำหนด (Digital mammogram, Ultrasound Abdomen, EST, Echocardiogram, Calcium score, TCD, Bonedensity)

4 ครั้ง

ครั้งละ 500 บาท มูลค่ารวม 2,000 บาท

2 ครั้ง

ครั้งละ 500 บาท มูลค่ารวม 1,000 บาท

1 ครั้ง

ครั้งละ 500 บาท

7.

ส่วนลดพบแพทย์กรณีผู้ป่วยนอก

8.

ส่วนลดห้องพักผู้ป่วยใน (เฉพาะค่าห้องจากอัตราปกติ ใช้ได้กรณีรักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพเท่านั้น)

4 คืน

คืนละ 2,500 บาท มูลค่ารวม 10,000 บาท*

2 คืน

คืนละ 2,500 บาท มูลค่ารวม 5,000 บาท*

2 คืน

คืนละ 1,000 บาท มูลค่ารวม 2,000 บาท*

2 คืน

คืนละ 2,500 บาท มูลค่ารวม 5,000 บาท*

9.

ตรวจค้นหามะเร็งด้วยเครื่องช่วยตรวจ PET/CT Scan ราคาพิเศษ (เฉพาะการตรวจ standard PET/CT Scan เท่านั้น) สามารถรับบริการเฉพาะที่โรงพยาบาลวัฒโนสถ (ซอยศูนย์วิจัย)

ครั้งที่ละ 48,000 บาท

ครั้งที่ละ 48,000 บาท

10.

ส่วนลดสำหรับเรียกใช้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือ Mobile CCU / Mobile ICU (รวมส่วนลดได้ไม่เกิน 1,500 บาท/ครั้ง)

5 ครั้ง ครั้งละ

500 บาท มูลค่ารวม 2,500 บาท*

3 ครั้ง ครั้งละ

500 บาท มูลค่ารวม 1,500 บาท*

1 ครั้ง ครั้งละ

มูลค่า 500 บาท*

11.

รับบริการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากฟรีโดยทันตแพทย์

3 ครั้ง

ครั้งละ 400 บาท มูลค่ารวม 1,200 บาท*

1 ครั้ง

มูลค่า 400 บาท*

1 ครั้ง

มูลค่า 400 บาท*

3 ครั้ง

ครั้งละ 400 บาท มูลค่ารวม 1,200 บาท

12.

รับบริการทันตกรรมฟรี 2 รายการในคราวเดียวกัน ได้แก่ ขูดหินปูนทั้งปาก 1 ครั้ง และ X-ray ฟันผุด้านประชิดด้วยฟิล์มเล็ก 2 ฟิล์ม

1 ครั้ง มูลค่า 1,000-2,680 บาท*

1 ครั้ง มูลค่า 1,000-2,680 บาท*

13.

ส่วนลดค่าบริการทันตกรรม (เฉพาะทันตกรรม อุด ขูด ถอม เท่านั้น)

10%

10%

10%

10%

14.

ส่วนลดการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ฟรีโดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก ยกเว้น ค่าอุปกรณ์พิเศษ เครื่องมือพิเศษ เวชภัณฑ์พิเศษ ค่าบริการทางทันตกรรมต่างๆ

2 ครั้ง

มูลค่าครั้งละ

500- 1,500 บาท

15.

ส่วนลดตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วย 256-slice CT scan ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือดหัวใจ จากอัตราปกติ

3 ครั้ง

ครั้งละ 6,500 บาท มูลค่ารวม 19,500 บาท*

2 ครั้ง

ครั้งละ 6,500 บาท มูลค่ารวม 13,000 บาท*

1 ครั้ง

ครั้งละ 6,500  บาท*

16.

ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจ Exercise Stress Echo หรือ Dobutamine Stress Echo จากอัตราปกติ **สามารถรับบริการเฉพาะที่โรงพยาบาลวัฒโนสถ (ซอยศูนย์วิจัย)**

2 ครั้ง

ครั้งละ 1,800 บาท มูลค่ารวม 3,600 บาท*

17.

ส่วนลดใช้บริการตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน (EST) หรือ Echocardiography จากอัตราปกติ

2 ครั้ง

ครั้งละ 1,200 บาท มูลค่ารวม 2,400 บาท*

18.

ส่วนลดในการสมัครสมาชิกชีววัฒนะให้กับญาติสายตรง (พ่อ-แม่-ลูก) ตลอดอายุสมาชิก หรือส่วนลดเพื่อการต่ออายุให้ตนเองทุกประเภทบัตร

5%

19.

ส่วนลดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ยกเว้นวัคซีนพิเศษ จากอัตราปกติ (กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก)

15%

15%

10%

12%

20.

ส่วนลดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ยกเว้นวัคซีนพิเศษ จากอัตราปกติ (กรณีรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก)

5 ครั้ง
ครั้งละ 200 บาท มูลค่ารวม 1,000 บาท

21.

รับบริการขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์ฟรี โดยทันตแพทย์สำหรับเด็ก

2 ครั้ง
มูลค่าครั้งละ 500-1500 บาท

อัตราสมัครสมาชิกใหม่

30,000 บาท

14,000 บาท

5,000 บาท

4,000 บาท

อัตราต่ออายุบัตร

29,500 บาท

13,500 บาท

4,500 บาท

3,500 บาท

อายุบัตร

3 ปี

3 ปี

1 ปี

3 ปี


สำหรับลูกค้าที่มีประกันสุขภาพ
สามารถสอบถามเพิ่มเติมเรื่องการใช้ประกันสุขภาพได้ที่ 02-271-7000 ต่อ 11262
หรือ Hotline 081-327-0714

ปรึกษาเรื่องประกันสุขภาพ … คลิก

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140