ประเทศเกาหลี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศเป้าหมายของหลาย ๆ คนในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ เนื่องจาก มีอัตราการจ้างงานค่อนข้างสูง เปิดรับสมัครงานในหลายตำแหน่ง ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจ จึงทำให้หลาย ๆ คนที่อยากไปทำงานต่างประเทศเลือกประเทศเกาหลีเป็นจุดหมายในการเดินทางไปทำงาน แต่ถึงแม้จะมีข้อดีในส่วนของอัตราการจ้างงานแต่สิ่งที่ประเทศเกาหลีให้ความสำคัญ ในการคัดเลือกบุคคลไปทำงานต่อก็คือ เรื่องของสุขภาพ และโรคประจำตัวต่าง ๆ นั่นเอง เพราะการทำงานแต่ละอย่างนั้นนอกเหนือจากประสบการณ์และทักษะการเรียนรู้ของแต่ละคนแล้ว ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย ก็เป็นสิ่งที่ผู้จ้างงานต่างก็ให้ความสำคัญ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้สมกับผลตอบแทน

ลงทะเบียนออนไลน์

ชื่อ-นามสกุล (*)
Email (*)
เบอร์โทร (*)

 

รายการตรวจสุขภาพโปรแกรมตรวจสุขภาพไปทำงานประเทศเกาหลี

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140