การเตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศนั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ การตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ เป็นการตรวจความพร้อมด้านสุขภาพ ว่าท่านมีสุขภาพแข็งแรงหรือไม่ เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศนั้นหรือไม่ เป็นโรคประจำตัวซึ่งจะส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการทำงานหนัก หรือเป็นโรคที่อาจกำเริบรุนแรงเมื่อไปทำงานประเทศนั้นๆหรือไม่ เป็นต้น หากท่านมีปัญหาด้านสุขภาพในต่างประเทศ จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถทำงานได้ และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาลจำนวนมาก ถ้ารักษาไม่หายจะถูกส่งกลับประเทศไทย ทำให้เสียเวลา เสียเงิน เสียโอกาสในการทำงานหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
การตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองความเสี่ยงไปทำงานต่างประเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ยกเว้น ประเทศอิสราเอล บรูไน ซาอุดิอาระเบีย ไต้หวัน เกาหลี มาเลเซีย

ลงทะเบียนออนไลน์

ชื่อ-นามสกุล (*)
Email (*)
เบอร์โทร (*)

 

หมายเหตุ

  • ใบรับรองการตรวจสุขภาพ เพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซีย หมดอายุภายใน 3 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจสุขภาพ
  • ผู้รับบริการต้องงดอาหารและเครื่องดื่ม เช่น น้ำอัดลม ชา กาแฟ เครื่องดื่มชูกำลัง หลังเที่ยงคืน หรือ ก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 7 – 8 ชั่วโมง ( สามารถจิบน้ำเปล่าได้ )
  • สำหรับผู้รับบริการที่ต้องใช้แว่นสายตา ให้นำแว่นสายตามาด้วย
  • สุภาพสตรีที่มีประจำเดือนให้เลื่อนวันตรวจ จนกว่าประจำเดือนจะหายเป็นปกติ

สอบถามรายละเอียด

ศูนย์ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ
อาคาร 4 ชั้น 2 โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 2312

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140