ภาพบรรยากาศอันอบอุ่นของ กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมขณะตั้งครรภ์” ครั้งที่ 7 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ที่โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 โดยในงานมีกิจกรรมบรรยาย การเตรียมความพร้อมคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ โดยนี้มีวิทยากรคือ นพ.พลากุล ระงับพิษ สูตินรีแพทย์ และแพทย์เฉพาะทางผ่าตัดผ่านกล้องโรคทางนรีเวช แพทย์ ประจำศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 มาบรรยายให้คุณพ่อและคุณแม่มือใหม่ได้รับฟัง ในหัวข้อ การเตรียมความพร้อมการเป็นคุณแม่ นอกจากนี้ก็ยังมีบรรยายในหัวข้อ การสังเกตและเตรียมความพร้อมเพื่อมาคลอด โดย ทีมพยาบาลห้องคลอด และ Work Shop ท่าออกกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์ โดย ทีมนักกายภาพบำบัด โดยมีคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

PHOTO GALLARY
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140