โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จัดกิจกรรมอบรม “ Perfect mom การเตรียมความพร้อมขณะตั้งครรภ์” ประจำเดือนกันยายน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ( 22 กันยายน 2561 ) เพื่อให้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้เตรียมสุขภาพและเทคนิคการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์และก่อนคลอด โดยได้มีวิทยากร พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย สูตินรีแพทย์ – แพทย์เฉพาะทางมะเร็งนรีเวช มาบอกเล่าเทคนิค เตรียมความพร้อมการเป็นคุณแม่ ตลอดจนไขข้อข้องใจในการดูแลตนเองและลูกน้อยในครรภ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหลาย
พร้อมกันนี้พยาบาลห้องคลอดบรรยายเสริมเรื่อง การสังเกตและเตรียมความพร้อมเพื่อมาคลอด ตลอดจนกิจกรรม Workshop การสอนออกกำลังกายในหญิงตั้งครรภ์ โดยทีมเจ้าหน้าที่แผนกกายภาพบำบัดมาเสริมทัพบรรยาย โดยบรรยากาศของกิจกรรมในวันนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง และได้รับความสนใจจากว่าที่คุณพ่อ คุณแม่ มือใหม่เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

PHOTO GALLARY
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140