โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ร่วมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพสุขภาพดี ให้กับประชาชนในชุมชนตลาดรวมโชคและบริเวณใกล้เคียง โดยออกหน่วยบริการตรวจเช็คสุขภาพเบื้องต้น บริการวัดความดัน ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด เพื่อหาความเสี่ยงของการเกิดโรค NCDs พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น โดยพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเกิดโรค และหันมาดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ก็ได้เชิญชวนผู้รักสุขภาพทุกท่านเมาร่วม กิจกรรม Poalo Health Fair ครั้งที่ 9 ตลาดนัดสุขภาพสตรี ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันที่ 24 – 30 กันยายน ณ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน

PHOTO GALLARY
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140