โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อ ผู้หญิงมั่นใจ โฟกัส ตรงจุด ป้องกันมะเร็งสตรี สำหรับกลุ่มตัวแทน และลูกค้าประกันสุขภาพ FWD ในวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา โดยมี คุณสาธิตา จุลคำภา ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ เป็นตัวแทนโรงพยาบาลฯ กล่าวต้อนรับแขกผู้เกียรติ พร้อมแนะนำสิทธิพิเศษและบริการต่าง ๆ ที่ทางโรงพยาบาลฯ ได้คัดสรรมาเพื่อกลุ่มตัวแทนและลูกค้าประกัน พร้อมไฮไลท์สำคัญกับการฟังบรรยายในหัวข้อ ป้องกันมะเร็งสตรี โดย พญ.ชลธิดา เอี่ยมสำอาง สูตินรีแพทย์ ประจำศูนย์สุขภาพสตรี เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลป้องกันอย่างถูกวิธี ที่สามารถช่วยลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้แขกทุกท่านยังได้ตรวจสุขภาพเบื้องต้น และซักถามข้อสงสัยเพื่อสุขภาพที่ดี ที่โรงพยาบาล โชคชัย 4 พร้อมให้ความสำคัญ

PHOTO GALLARY
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140