เก็บตกภาพบรรยากาศจากงานกิจกรรม “ โฟกัสตรงจุด ป้องกันมะเร็งสตรี ดีกว่ารักษา” ซึ่งทางโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ได้จัดขึ้น เพื่อให้คุณผู้หญิงทุกช่วงวัยที่รักและใส่ใจในสุขภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้หญิงทุกคนได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคในกลุ่มมะเร็งนรีเวชที่พบว่าปัจจุบันมีอัตราของผู้ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งในกลุ่มนี้มากขึ้น โดยได้รับเกียรติ จาก พญ.ชลิศา ประสาทสกุลชัย สูตินรีแพทย์ แพทย์เฉพาะทางมะเร็งสตรี ประจำศูนย์สุขภาพสตรี ร่วมบรรยายในหัวข้อ โรคทางนรีเวช รู้ทันป้องกันได้ ภายใต้บรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง ที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากคุณผู้หญิงยุคใหม่ที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพ

PHOTO GALLARY
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140