โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟันของคุณหนู ๆ จัด กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพฟันให้กับน้อง ๆ โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษาบ้านต้นไม้ โดยมีบริการตรวจสุขภาพฟันให้กับน้องชั้นอนุบาลโดย ทพญ. อัจฉราวรรณ ธรรมพาเลิศ แพทย์เฉพาะทางทันตกรรมหัตถการ แพทย์ประจำคลินิกทันตกรรมให้การตรวจ โดยมีน้อง ๆ เข้ารับการตรวจจำนวนมาก งานนี้ถ้าเห็นน้อง ๆ โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษาบ้านต้นไม้ยิ้มเก่งก็ไม่ได้ต้องแปลกใจ

PHOTO GALLARY
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2
service-icon-2

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140