icon_gi_center

G.I. and Liver Center | ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ บริการให้คำปรึกษาปัญหาความผิดปกติ และตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร

— Paolo Chockchai4 Hospital

ทีมแพทย์และพยาบาลศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ (G.I. and Liver Center) มีหน้าที่ดูแลรักษา บริการให้คำปรึกษาปัญหาความผิดปกติ และตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก ตับ ถุงน้ำดี และตับอ่อน ตรวจรักษาด้วยการเอ็กซเรย์ อัลตราซาวด์ และตรวจด้วยการส่องกล้อง (G.I. Endoscopy) ซึ่งแพทย์จะวินิจฉัยอาการและสาเหตุของโรคจากอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร

อาการเบื้องต้นที่พบบ่อย

  • ปวดท้อง
  • ท้องเสีย
  • ท้องผูก
  • อาเจียนเป็นเลือด
  • อุจจาระเป็นเลือด

เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารและตับ

เทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารและตับอย่างมีประสิทธิภาพคือ การรักษาด้วยการส่องกล้อง ( G.I. Endoscopy) แพทย์จะวินิจฉัยตามลักษณะอาการของคนไข้ที่มักมาพบแพทย์ด้วยอาการปวด จุก แสบท้องเป็นเวลานาน หรือเคยมีประวัติการรักษา ซึ่งแพทย์จะให้รับประทานยา หากอาการไม่ดีขึ้นจึงพิจารณารักษาด้วยวิธีต่างๆ รวมทั้งการส่องกล้องเป็นลำดับต่อไป ซึ่งการส่องกล้องมีข้อดีคือ ทำให้แพทย์เห็นภาพจริงซึ่งช่วยให้การวินิจฉัยโรค มีความแม่นยำ ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าการตรวจด้วยการอัลตราซาวด์ หรือเอ็กซเรย์ซึ่งจะเห็นภาพไม่ชัดเจนนัก

การรักษาด้วยการส่องกล้องสร้างความกังวลให้คนไข้เป็นอย่างมาก เพราะความไม่รู้และความเข้าใจอย่างผิด ๆ ในอดีต รวมถึงความไม่มั่นใจในเทคโนโลยี และที่สำคัญคือคนไข้กลัวความเจ็บปวดที่จะเกิดมีขึ้นจากการนำสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย สำหรับคนไข้ที่มีความกังวลต่อการรักษาด้วยวิธีส่องกล้อง ทีมแพทย์และพยาบาลจะมีวิธีการสื่อสารและอธิบายให้คนไข้เห็นถึงความสำคัญของการรักษา โดยเปรียบเทียบให้เห็นถึงข้อดีของการรับการรักษา และผลเสียที่จะเกิดขึ้นหากคนไข้ละเลยต่อการรักษา การพูดคุยกับคนไข้ในกรณีที่ไม่ยินยอมส่องกล้องเพราะกังวลถึงผลข้างเคียงและกลัวความเจ็บปวดนั้น พยาบาลผู้ดูแลจะลงทะเบียนคนไข้รายนั้นๆ ไว้เป็นกรณีพิเศษ และโทรศัพท์ติดต่อเพื่อติดตามซักถามอาการโดยตลอด ดังนั้นการพูดคุยอย่างเป็นกันเอง การให้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงกระบวนการและความสำคัญของการรักษาด้วยวิธีส่องกล้องให้คนไข้ได้ทราบ จึงเป็นวิธีการที่ทำให้คนไข้คลายความกังวลลงได้

การรักษาโรคในระบบทางเดินอาหารด้วยการส่องกล้องมี 2 ประเภท คือส่องกระเพาะอาหาร (ส่องทางปาก) และส่องลำไส้ (ส่องทางก้น) ซึ่งการเตรียมตัวมีความแตกต่างกัน การส่องกล้องในส่วนกระเพาะอาหารจะมีการเตรียมตัวที่ง่ายกว่าการส่องกล้องในส่วนลำไส้ พยาบาลจะให้คนไข้งดน้ำ งดอาหารหลังเที่ยงคืน หรือประมาณ 6 ชั่วโมงก่อนการส่องกล้องเป็นการเตรียมกระเพาะอาหารให้ว่าง ไม่ให้มีเศษอาหาร เพื่อให้ผลการตรวจมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การส่องกล้องในส่วนกระเพาะอาหารคนไข้สามารถรับการรักษาแบบ OPD CASE โดยคนไข้สามารถเข้ารับการส่องกล้องแล้วกลับบ้านได้เลย แต่ถ้าเป็นการส่องกล้องในส่วนลำไส้จะต้องมีการเตรียมลำไส้ ทีมแพทย์และพยาบาลจะให้คนไข้งดอาหารที่มีกากใย เช่น ผัก ผลไม้ เป็นเวลา 2 วันก่อนส่องกล้อง และกำหนดเมนูอาหารที่คนไข้จะต้องรับประทานอาหารอย่างไร เวลาใด รวมถึงให้คนไข้ทานยาระบาย เพื่อเตรียมลำไส้จนถ่ายเป็นน้ำใสก่อนที่จะส่องกล้อง ทำให้เมื่อส่องกล้องเข้าไปจะเห็นภาพของลำไส้ได้อย่างชัดเจน การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการส่องกล้องคนไข้สามารถเตรียมการเองได้ที่บ้าน หรือจะเข้าพักที่โรงพยาบาลเพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมลำไส้ให้ก็ได้ โดยเฉพาะคนไข้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ควรเข้าพักในโรงพยาบาล เพราะอาจมีโรคแทรกซ้อน คนไข้ในช่วงอายุนี้จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด
ปรึกษาแพทย์ออนไลน์

ชื่อ

นามสกุล

เบอร์โทร

อีเมล์

ข้อความ

captcha

ศูนย์โรคระบบ
ทางเดินอาหารและตับ

อาคาร 1 ชั้น 2

02-514-4141 ต่อ 1210-1211

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

นพ. สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

นพ. สิริพงษ์ โสภิตภักดีพงษ์

อายุรแพทย์โรคระบบทางเเดินอาหาร
0-2514-4140-9 (โชคชัย 4)
Categorymedicalservices

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140