หมายเหตุ* 1.โปรแกรมนี้สามารถใช้กับผู้รับบริการซึ่งมีประกัน ที่สามารถแฟ็กซ์เคลมได้เท่านั้น

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Liquid Prep ราคา 1,590 บาท

โปรแกรมการผ่าตัด ราคา จำนวนวันนอน ประเภทห้อง ผ่าตัดถุงน้ำในรังไข่

เงื่อนไข ยาและเวชภัณฑ์ที่นอกเหนือจากการคลอดปกติ หรือไม่เกี่ยวกับการคลอดค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

ส่วนลดมากกว่า 50 %  สำหรับโปรแกรมคัดกรองมะเร็งสตรี

เติมเต็มความสุข  เติมเต็มสุขภาพดี  เพื่อคนที่คุณรัก

ไข้เลือดออก โรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะและในผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจส่งผลถึงแก่ชีวิตได้ ป้องกันลูกคุณให้ห่างไกลจากภัยร้ายไข้เลือดออก

มะเร็งเต้านม ถือเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวคุณผู้หญิงในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ความน่ากลัวของมันคือในระยะเริ่มแรกมักไม่แสดงอาการ

มอบของขวัญสำหรับตัวเองและคนที่รัก ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy New Year Gift  21 รายการ 4,500 บาท

มอบเอกสิทธิ์พิเศษในโครงการ Insurance Service Plus

สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่มีค่าห้อง 3,500 บาท ขึ้นไป

Page 1 of 21 2

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140