เติมเต็มความสุข  เติมเต็มสุขภาพดี  เพื่อคนที่คุณรัก

ไข้เลือดออก โรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะและในผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจส่งผลถึงแก่ชีวิตได้ ป้องกันลูกคุณให้ห่างไกลจากภัยร้ายไข้เลือดออกด้วยนวัตกรรมล่าสุดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

มะเร็งเต้านม ถือเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวคุณผู้หญิงในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ความน่ากลัวของมันคือในระยะเริ่มแรกมักไม่แสดงอาการ

มอบของขวัญสำหรับตัวเองและคนที่รัก ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy New Year Gift  21 รายการ 4,500 บาท

ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับคุณแม่ที่ผ่าตัดคลอด รายการ ค่าใช้จ่าย

มอบเอกสิทธิ์พิเศษในโครงการ Insurance Service Plus

สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่มีค่าห้อง 3,500 บาท ขึ้นไป

สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพค่าห้อง 2,000 บาท ขึ้นไป ผ่าตัดไม่เสียส่วนเกิน (หลัง Fax Claim)

อาคาร 3 ชั้น 3 กรมธรรม์ค่าห้อง 2,200 บาท ขึ้นไป ค่าห้องพัก (รวมค่าอาหาร+พยาบาล+ค่าบริการทั่วไป)

เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยการมีสุขภาพที่ดี โดยเตรียมความพร้อมวางแผน

ราคา 5,000 บาท (ต่อายุ 4,500 บาท) รับสิทธิโปรแกรมตรวจ Gold 1 ชุด

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140