วัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

ไข้เลือดออก โรคร้ายที่มียุงลายเป็นพาหะและในผู้ที่มีอาการรุนแรงอาจส่งผลถึงแก่ชีวิตได้ ป้องกันลูกคุณให้ห่างไกลจากภัยร้ายไข้เลือดออกด้วยนวัตกรรมล่าสุดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก

Digital Mammogram

มะเร็งเต้านม ถือเป็นภัยเงียบที่ใกล้ตัวคุณผู้หญิงในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ความน่ากลัวของมันคือในระยะเริ่มแรกมักไม่แสดงอาการ

%e0%b9%83%e0%b8%9a%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b4%e0%b8%a701

มอบของขวัญสำหรับตัวเองและคนที่รัก ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพ Happy New Year Gift  21 รายการ 4,500 บาท

beborn_plc

ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับคุณแม่ที่ผ่าตัดคลอด รายการ ค่าใช้จ่าย

มอบเอกสิทธิ์พิเศษในโครงการ Insurance Service Plus

สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพที่มีค่าห้อง 3,500 บาท ขึ้นไป

1.Promotion ผ่าตัดไม่เสียส่วนเกิน

สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพค่าห้อง 2,000 บาท ขึ้นไป ผ่าตัดไม่เสียส่วนเกิน (หลัง Fax Claim)

promotion_baby_room

อาคาร 3 ชั้น 3 กรมธรรม์ค่าห้อง 2,200 บาท ขึ้นไป ค่าห้องพัก (รวมค่าอาหาร+พยาบาล+ค่าบริการทั่วไป)

before-marriage

เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยการมีสุขภาพที่ดี โดยเตรียมความพร้อมวางแผน

Chivawattana2

ราคา 5,000 บาท (ต่อายุ 4,500 บาท) รับสิทธิโปรแกรมตรวจ Gold 1 ชุด

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140