ประเทศเกาหลี ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเทศเป้าหมายของหลาย ๆ คนในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

การเตรียมความพร้อมเรื่องสุขภาพก่อนเดินทางไปทำงานในต่างประเทศนั้น ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ การตรวจสุขภาพก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

ศูนย์ตรวจสุขภาพไปทำงานต่างประเทศ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 พร้อมบริการสำหรับผู้ที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ประเทศมาเลเซีย

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140