โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จัดกิจกรรมอบรม “ Perfect mom การเตรียมความพร้อมขณะตั้งครรภ์” ประจำเดือนกันยายน

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ร่วมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพสุขภาพดี ให้กับประชาชนในชุมชนตลาดรวมโชคและบริเวณใกล้เคียง

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อ ผู้หญิงมั่นใจ โฟกัส ตรงจุด ป้องกันมะเร็งสตรี สำหรับกลุ่มตัวแทน และลูกค้าประกันสุขภาพ FWD

เก็บตกภาพบรรยากาศจากงานกิจกรรม “ โฟกัสตรงจุด ป้องกันมะเร็งสตรี ดีกว่ารักษา” ซึ่งทางโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ได้จัดขึ้น

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟันของคุณหนู ๆ จัด กิจกรรมออกหน่วยตรวจสุขภาพฟันให้กับน้อง ๆ โรงเรียนอนุบาล 3 ภาษาบ้านต้นไม้

ผ่านไปแล้วกับ กิจกรรมการอบรม “ Perfect mom การเตรียมความพร้อมก่อนคลอด ประจำเดือนสิงหาคม 2561

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ร่วมแสดงความยินดีและแบ่งปันความสุขกับคุณแม่มือใหม่ที่คลอดบุตรในช่วงเทศกาล วันแม่ในปี 2561

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน ” กิจกรรม M Care สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย ” 

ภาพบรรยากาศอันอบอุ่นของ กิจกรรม “การเตรียมความพร้อมขณะตั้งครรภ์” ครั้งที่ 7

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 จัดกิจกรรม Perfect mom

Page 1 of 61 2 3 6

2014 © Copyright - Paolo Hospital

For emergency    0-2514-4140